លិខិតរបស់ឯកឧត្តម ឡាយ សំកុល ផ្ញើជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់ភារកិច្ចជាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេស អៀរឡង់ ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក ស៊ុយអែត ន័រវែស៍ និងសាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ (ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤)